นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของเรา มีการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวข้อผู้ใช้งานทุกคนที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเรา ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เว็บพนันออนไลน์ของเราได้มาตรฐานที่ดีแบบนี้ตลอดไป ดั้งนั้น เราขอแนะนำให้ทุกคนได้อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในการตลาดออนไลน์ และ เพื่อเป็นการโฆษณาเว็บ
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ สมาชิกเว็บไซต์ของเรา
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้ได้มาตรฐาน และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ อาจจะมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงค์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อนโยบาย และ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้  ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงค์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก หรือ @Line ตามต่อไปนี้